Kernwaarden

Digital House of Europe Foundation hanteert de belangrijke kernwaarden: kwaliteit, veiligheid, integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, rechtvaardigheid, transparantie en autonomie. Kernwaarden waarop ‘digital me’ (het individu) volledig op kan vertrouwen.

Visie

De samenleving bestaat uit Communities.

Een Community is een lokale of virtuele samenwerking waarbij de eigen verantwoordelijkheid of verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en/of groepen burgers werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de eigen (virtuele) leef- en/of werkomgeving.

Digital House of Europe Foundation wil Europese Communities ondersteunen, in de breedste betekenis van het woord, in het regisseren van hun digitaal humane recht. Het individu binnen de Community is eigenaar van en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen data. Het individu is hierin gelijk aan ‘digital me’, de persoon die zelf bepaalt of de gegevens met derden worden gedeeld. Van privacy naar ownership.

Tussen deze Europese Communities kunnen er (tijdelijke) samenwerkingsverbanden ontstaan t.b.v. bijvoorbeeld kennisuitwisseling en dataoverdracht.

Een Europese community bestaat uit leden die een gezamenlijke binding hebben. De Europese Communities hebben hun eigen taal, cultuur en eigenschappen. In het gedachtengoed van de Digital House of Europe Foundation wordt uitgegaan van de Europese wet- en regelgeving, Europese Rechten van de Mens en het Europese Hof.

De waarden van deze Europese Communities worden gerespecteerd en op geen enkele wijze aangetast door Digital House of Europe Foundation. Wij gaan uit van de uniciteit van het individu en de community.

Missie

Digital House of Europe Foundation acht het van het grootste belang dat Europese Communities met raad en daad worden bijgestaan m.b.t. het aanbrengen van de balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy.

Digital House of Europe Foundation wil dat alle Europese Communities in staat zijn om zelfstandig te borgen dat zij de juiste balans hebben tussen de bescherming van de privacy en het gebruik van persoonsgegevens.

De Europese Communities worden op een neutrale en onafhankelijke manier hierbij ondersteund door Digital House of Europe Foundation . Het hoofddoel van Digital House of Europe Foundation is het voorkomen dat derden het humane recht van de ander belemmeren of misbruiken. Ook wil Digital House of Europe Foundation realiseren dat er een beschermde en veilige uitwisseling plaatsvindt van gegevens (big data) waardoor nieuwe inzichten kunnen worden ontwikkeld en kennisoverdracht tussen Europese Communities kan plaatsvinden.

Volledige versie van de bestuursfilosofie.

Voor meer informatie of contact met een bestuurder, stuur dan alstublieft een email naar secretary@digitalhouseofeurope.eu. We zullen zo snel mogelijk contact met u opzoeken.

Dank u wel.