Bestuur

drs Ciska Schreuder-Hoogervegt MCM

drs Ciska Schreuder-Hoogervegt MCM

Voorzitter

Ton Paffen

Ton Paffen

Penningmeester

Josie Heerink

Josie Heerink

Secretaris

Governance

DhoE is een zelfstandige, onafhankelijke stichting. De werkzaamheden van de stichting bevinden zich op het raakvlak tussen persoonsgegevens, gegevensuitwisseling, data-ethiek en privacy. DhoE adviseert en informeert, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast beheert DHoE een register waarin contracten worden ondergebracht die gebruikt worden ten behoeve van veilige data-uitwisseling. De contracten die in het register worden opgenomen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van DhoE. Deze eisen zijn gebaseerd op Europese wetgeving. DhoE kan tevens door organisaties worden ingeschakeld als toezichthouder. Op de stichting zelf wordt intern toezicht gehouden door haar leden en extern door haar partners.
Momenteel is de stichting extern toezichthouder voor 4LifeCooperation.

Eerste indruk van de stichting Digital House of Europe

Video en montage uitgevoerd door: Studio Bravoure.

Wij willen hen graag bedanken voor hun geweldige werk.

Voor meer informatie of contact met onze bestuursleden, kunt u een e-mail sturen naar secretary@digitalhouseofeurope.eu. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Dank u.